Odzyskiwanie danych z tabletu cennik

USŁUGA CENA
Tryb przyspieszony
500 PLN
Dodatkowa opłata pobierana z góry niezależna od efektu końcowego i niezwiązana z kosztem prac za odzyskiwanie danych uiszczana w celu pominięcia kolejki oraz pracy serwisu w dni robocze w godzinach pracy firmy.
Tryb ekspresowy
1000 PLN
Dodatkowa opłata pobierana z góry niezależna od efektu końcowego i niezwiązana z kosztem prac za odzyskiwanie danych uiszczana w celu pominięcia kolejki oraz pracy serwisu poza standardowymi godzinami pracy firmy – obsługa 24/7.
Tablety
ANALIZA – TABLETY SPRAWNE I NIEZABLOKOWANE
Analiza podstawowa
Bezpłatna
ANALIZA – TABLETY NIESPRAWNE
Analiza tabletów po zalaniu
150 PLN
Analiza tabletów po przywróceniu ustawień fabrycznych
150 PLN
Analiza tabletów uszkodzonych
150 PLN
ODZYSKIWANIE – TABLETY SPRAWNE I NIEZABLOKOWANE
Odzyskiwanie danych z tabletów sprawnych i niezablokowanych
od 500 PLN
ODZYSKIWANIE – TABLETY NIESPRAWNE
Odzyskiwanie danych z tabletów po zalaniu
ustalana po analizie
Odzyskiwanie danych z tabletów po przywróceniu ustawień fabrycznych
ustalana po analizie
Odzyskiwanie danych z tabletów uszkodzonych
ustalana po analizie