FAQ

  1. Dokonać bezpłatnej analizy nośnika(informacja o kosztach i rodzaju uszkodzenia/przyczyny utraty danych).
  2. Zalany dysk, urządzenia po wypadkach – jesteśmy w stanie odzyskać dane.
  3. Wysłać kuriera na nasz koszt w celu odebrania nośnika.
  4. Odzyskać dane z wszelkiego typu i rodzaju urządzeń.
  5. Zapewnić stały kontakt przez panel klienta.
  1. Nie możemy odzyskać tego czego nie ma lub wcześniej przed uszkodzeniem nie było na dysku.
  2. Nie możemy odtworzyć zawartości sektora po jego ponownym zapisie inną informacją.
  3. Nie możemy odtworzyć danych z dysku, który znajdował się w silnym zmiennym polu magnetycznym.
  4. Nie możemy odtworzyć danych gdy temperatura w otoczeniu przekroczyła punkt Curie.
  5. Nie ma możliwości odzyskania danych z dysku, na którym warstwa magnetyczna jest całkowicie zniszczona.