Informatyka śledcza

Computer forensic:

Datuum

Odzyskamy dane i utracone, bądź skradzione hasła

Datuum

Zdekodujemy zaszyfrowane informacje

Datuum

Odtworzymy historię ruchów użytkownika danego urządzenia

Datuum

Przywrócimy historię przeglądarki internetowej

Datuum

Dokonamy audytu legalności oprogramowania

Datuum

Odzyskamy zawartość cyfrową telefonu

Datuum

Stworzymy system ochrony danych w biznesie (w tym legalne formy monitoringu pracowników)

Datuum

Zweryfikujemy hipotezy o nieuczciwości użytkownika

Datuum

Śledzimy obecność osób trzecich na prywatnych kontach

Datuum

Odzyskamy i skasujemy dane z nośników (również niesprawnych) oraz treści z komunikatorów

Informatyka śledcza (nazywana również computer forensics i cyber forensics) to dziedzina na pograniczu informatyki i prawa, pozwalająca na pozyskiwanie cyfrowych dowodów popełnienia czynów zabronionych.

Wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych pozwala na odzyskiwanie danych z nośników elektronicznych, a następnie ich analizę pod kątem występowania znamion czynu zabronionego. Opracowany w wyniku powyższych czynności raport ma wartość dowodową i może być wykorzystywany w postępowaniu sądowym.

Usługa computer forensics świadczona jest najczęściej na rzecz sądów i prokuratur, ale także np. pracodawców – instytucji i przedsiębiorstw, których pracownicy umyślnie wykradli dane firmowe, bądź usunęli efekty swojej pracy tuż przed zakończeniem stosunku pracy.

STRACIŁEŚ DANE?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI…

SPOKOJNIE, NIE PRÓBUJ DZIAŁAĆ NA WŁASNĄ RĘKĘ, DZIĘKI TEMU ZWIĘKSZASZ SZANSE NA ODZYSKANIE W 100% SWOICH DANYCH Z NOŚNIKA.

TEL.: (22) 256 22 99 / KOM.: 727 690 690

LUB WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE ONLINE

Wypełnij zgłoszenie online

Computer forensic

Dane przechowywane w komputerach i na nośnikach pamięci pozwalają na dostarczanie dowodów elektronicznych, które często są kluczowe w sprawach sądowych i prywatnych. Dzięki computer forensic można ustalić kto i co i w jaki sposób robił na danym urządzeniu. Do nośników w obszarze computer forensic zaliczamy te, znajdujące się w:

Datuum

komputery stacjonarne

Datuum

notebooki, netbooki

Datuum

serwery - urządzenia RAID

Datuum

zewnętrzne dyski twarde

Datuum

pamięć USB

Czym jest “Digital Forensics?”

Na pierwszym warsztacie badawczym dotyczącym badań kryminalistycznych (DFRWS) w 2001 r. W zakresie medycyny sądowej zdefiniowano: wykorzystanie naukowo udowodnionych i sprawdzonych metod w celu zachowania, gromadzenia, zatwierdzania, identyfikowania, analizowania, interpretowania, dokumentowania i przedstawiania dowodów cyfrowych pochodzących z technologii cyfrowej pochodzących ze źródła w celu ułatwiania lub wspomagania odbudowy wydarzeń uznanych za przestępcze lub pomagania w przewidywaniu nieuprawnionych działań, które zakłócały planowane operacje.

Podczas gdy cyfrowe techniki kryminalistyczne są wykorzystywane w większej liczbie kontekstów niż tylko śledztwa kryminalne, zasady i procedury są mniej więcej takie same bez względu na śledztwo. Podczas gdy rodzaj dochodzenia może się znacznie różnić, źródła dowodów zwykle nie. Cyfrowe badania kryminalistyczne wykorzystują dane generowane komputerowo jako źródło. Historycznie ograniczało się to do magnetycznych i optycznych nośników danych, ale coraz częściej przedmiotem badań są migawki pamięci z działających systemów w tym telefonów i smartfonów. Cyfrowa kryminalistyka jest na przemian (i jednocześnie!) Opisywana jako sztuka i nauka. W “Forensic Discovery” Wietse Venema i Dan Farmer twierdzą, że czasami egzaminator działa jak cyfrowy archeolog, a innym razem – cyfrowy geolog.

Cyfrowa archeologia dotyczy bezpośrednich efektów aktywności użytkowników, takich jak zawartość plików, znaczniki czasu dostępu do plików, informacje z usuniętych plików i dzienniki przepływu sieciowego. … Geologia cyfrowa dotyczy autonomicznych procesów, nad którymi użytkownicy nie mają bezpośredniej kontroli, takich jak przydzielanie i recykling bloków dyskowych, numerów identyfikacyjnych plików, stron pamięci lub numerów identyfikacyjnych procesów

Ten mentalny model cyfrowej medycyny sądowej może być bardziej odpowiedni niż metafora “cyfrowej balistyki”, która była historycznie stosowana. Nikt nigdy nie narzeka na archeologa za pracę nad oryginalną kopią 4000-letniej piramidy, na przykład. Podobnie jak archeologia i antropologia, cyfrowa kryminalistyka łączy elementy “twardej” lub naturalnej nauki z elementami “miękkiej” lub nauk społecznych.

Wielu wysunęło sugestię, że dychotomia sztuki i nauki kryminalistycznej nie jest wcale paradoksem, ale po prostu pozorną niekonsekwencją wynikającą z połączenia dwóch aspektów praktyki: nauki kryminalistyki połączonej ze sztuką badań . Zastosowanie metody naukowej i wnioskowania dedukcyjnego do danych to interpretacja naukowa tych danych w celu rekonstrukcji zdarzenia jest sztuką.

Kto korzysta z informatyki śledczej

Datuum

Osoby prywatne

Datuum

Firmy

Datuum

Kancelarie prawne

Datuum

Organy ścigania